زیست پذیر محبوب

تجزیه مواد پلاستیکی در طبیعت در حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ سال طول می کشد. که البته همین روند تجزیه٬ مضرات زیادی را برای طبیعت به همراه دارد

این در حالیست که مواد کاغذی بدلیل همسان بودن و هماهنگی با طبیعت٬ بسیار زودتر تجزیه شده و پروسه تجزیه آن ها آسیبی به طبیعت نمی رساند.

زباله مواد پلاستیکی پس از انباشت در چاله های زباله٬ در معرض عبور حیوانات قرار می گیرند٬که البته اتفاق می افتد که حیوانات به اشتباه از مواد پلاستیکی تناول می کنند و مسلما در خطر مرگ قرار خواهند گرفت.

آلایندگی حاصل از معدوم کردن یا سوزاندن مواد پلاستیکی بسیار بیشتر و مضر تر از آثار معدوم کردن مواد کاغذی می باشد.

 

کود حاصله از تجزیه زمانبر مواد پلاستیکی هنوز هم میتواند برای گیاهان و گونه های جانوری مضر باشد. در صورتی که این مقدار از زیان٬ در کود حاصله از تجزیه مواد کاغذی٬ به نزدیک صفر خواهد رسید.

نتیجه گیری:

در مجموع و با توجه به بررسی های انجام شده٬ کاغذ بسیار محبوب تر از انواع مواد پلاستیکی نزد طبیعت می باشد. و خب مسلما برای زیست انواع جانداران خطری ایجاد نمی کند و الایندگی کمتری نیز به همراه دارد.

ارسال دیدگاه